sisustus SULLE rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on sisustus SULLE henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterin pitäjä
sisustus SULLE (Y-tunnus 2479325-2)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Sari Holmström
sari@sisustus-sulle.com
045 114 4279

3. Rekisterin nimi
sisustus SULLE tilausrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kerättyjä tietoja käytetään vain asiakkaan tekemän tilauksen toimittamiseen ja toteuttamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
sisustus SULLE tilausrekisteriin tallennetaan asiakkaan
* nimi
* osoite
* puhelinnumero
* sähköpostiosoite

sekä tilatun korun- ja / tai käsityötuotteen koodi- ja hintatiedot, remontti-, sisustustyön tiedot sekä mahdolliset käytettyjen materiaalien määrä ja hintatiedot.

Kerättyjä tietoja käytetään vain asiakkaan tekemän tilauksen toimittamiseen ja toteuttamiseen. Sisustus Sulle ei luovuta tietoja missään vaiheessa ulkopuolisille.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tallentuvat sisustus SULLE tilausrekisteriin tilauksen yhteydessä
* sähköpostilla
* muut viestimet, kuten facebook ja instagram yksityisviestit
* puhelimitse
* henkilökohtaisesta kontaktoinnista, kuten asiakas- ja myyntitilaisuuksista ja tapahtumista jossa asiakas henkilökohtaisesti luovuttaa tietojaan.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sisustus Sulle tilausrekisteriä suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

TOIMITUSEHDOT – sisustus SULLE
Tutustu huolella Sisustus SULLE toimitusehtoihin ennen tilausta. Tekemällä tilauksen, hyväksyt Sisustus SULLE toimitusehdot.

Sisustus SULLE toimittaa koru- ja käsityö tuotteitaan Suomeen. Sisustus SULLE ei kuulu ALV rekisteriin.

Valmiit koru- ja käsityötuotteet postitetaan 1-3 arkipäivän kuluessa, kun maksu näkyy maksettuna (lukuunottamatta tilaustuotteita, joissa erillinen sovittu toimitusaika). Postituskulut on 5,00 € (35 kg / koko max. 11x32x42 cm asti), joka lisätään tilaukseen. Tuotteet toimitetaan lähimpään postipaikkaan. Alaikäisellä tulee olla huoltajan lupa tilauksen tekemiseen.

Huomoithan, että tuotteiden värisävyt saattavat vaihdella eri laitteiden näyttöasetuksissa.

Jos tuote vaurioituu tai häviää kuljetuksen aikana, ota ensisijaisesti yhteys kuljetusliikkeeseen (Posti). Sisustus SULLE ei vastaa kuljetus liikkeen aihettamista vahingoista. Sisustus SULLE ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majure) aiheuttamista viivästymisistä eikä viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

Sisustus SULLE remontti- ja sisustus kohteet sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä tapauskohtaisesti sopimuksin. Molemmille osapuolille Sisustus SULLE ja asiakas tulee omat kappaleet sopimuksista

Sisustus SULLE pidättää oikeuden muuttaa toimistusehtojaan. Tilaajan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

PALAUTUSEHDOT
sisustus SULLE koru- ja käsityötuotteiden palautusehdot
Kaikilla valmiilla Sisustus SULLE koru- ja käsityötuotteilla on kuluttujasuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus (lukuunottamatta tilaustöitä).

Mikäli haluat palauttaa tuotteen, otathan yhteyttä aina ennen palautusta sähköpostilla sari@sisustus-sulle.com.

Tuotteen on oltava ehjä, käyttämätön ja alkuperäispakkauksessa. 

Tuotteilla ei ole 14 päivän palautusoikeuden lisäksi erillistä vaihto-oikeutta. Mikäli tilaamasi tuote on väärän kokoinen tai muulla tavalla sopimaton, voit tehdä tuotepalautuksen kuluttajasuojalain mukaisesti 14 päivän kuluessa tilauksesta ja tilata uuden haluamasi tuotteen.

Jos toimituksessa on virhe tai tuote on viallinen, ota viipymättä yhteyttä sähköpostilla.

Sisustus SULLE ei lunasta asiakkaan lähettämää postiennakkolähetystä, tästä aiheutuvat kulut jäävät aina asiakkaan maksettavaksi.

Sovithan palautuksesta aina ennakkoon ottamalla yhteyttä sähköpostitse sari@sisustus-sulle.com, ennen palautuksen tekemistä.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

VALOKUVAT & VIDEOT – sisustus SULLE
Sisustus SULLE kerää valokuvia ja videoita tapahtumissa (korut- ja käsityötuotteet), sekä remontti- ja sisustus kohteissa. Sisustus SULLE:lla on täysi oikeus kuvaamiinsa valokuviin ja videoihin (“kuvamateriaaliin”), kuvamateriaalia voidaan käyttää markkinoinnissa eri medioissa, kuten Sisustus SULLE sosiaalisen median eri kanavissa ja kotisivuilla.